• Click to switch to English version
ΣΤ' Δημοτικού

Επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο και δείτε

Θεωρία και Παράδειγμα για κάθε ενότητα.

 
Γλώσσα
Τα ψάθινα καπέλα
♦ Χρήση των χρόνων στις περιγραφές αντικειμένων
Ταξιδεύοντας με ελέφαντα
♦ Οι χρόνοι των ρημάτων
♦ Ιστορικός Ενεστώτας
♦ Πως δηλώνουμε το χρόνο
Δύο μέρες στο βουνό
♦ Η χρήση των χρόνων
Το σπίτι του ποιητή Καβάφη
♦ Τα επίθετα και η χρήση τους
♦ Φράσεις και λέξεις που δηλώνουν τόπο
Μικρές αγγελίες
♦ Ελλειπτικές προτάσεις
♦ Αρτικόλεξα, Συντομογραφίες
♦ Αριθμητικά επίθετα, Αριθμητικά ουσιαστικά
Κύριε, μας ενοχλείτε...
♦ Λόγια θηλυκά ουσιαστικά σε -η και -ος
Συνταγές μαγειρικής
♦ Εγκλίσεις των ρημάτων
♦ Αύξηση στην προστακτική
♦ Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις
Στη διαφήμιση... όλα είναι δυνατά
♦ Η προστακτική έγκλιση στη διαφήμιση
♦ Τα κυριότερα σημεία στίξης στη διαφήμιση
♦ Παραθετικά επιθέτων, επιρρημάτων
♦ Συμφράσεις, Εκφράσεις
♦ Ορθογραφία παραθετικών
Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης
♦ Έναρθρα και άναρθρα ουσιαστικά
♦ Απόστροφος, Υποδιαστολή, Διαλυτικά, Ενωτικό
Αυτόχθονες λαοί, Σπίτι μας είναι η γη
♦ Αιτιολογικές προτάσεις
Αιολική γη
♦ Τοπικοί προσδιορισμοί
Πορτογαλία
♦ Ενεστώτας
♦ Ορθογραφία
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
♦ Ονοματικές, ρηματικές φράσεις
♦ Επίθετα σε -ης, -ης, -ες
♦ Παθητικές μετοχές με λειτουργία επιθέτου
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
♦ Κυριολεξία και μεταφορά
♦ Απλές, Επαυξημένες προτάσεις
Καλοκαίρι με δρεπάνι, τσουγκράνα και αμίλητο νερό!
♦ Πως χρησιμοποιούμε τον Ενεστώτα και τον Αόριστο
Οδηγίες χρήσης της καφετιέρας
♦ Χρήση της υποτακτικής και της προστακτικής
♦ Ορθογραφία
Πάμε μία βόλτα στο Γουέμπι;
♦ Βουλητικές, Τελικές προτάσεις
Με λένε Σόνια
♦ Το ρήμα, Το υποκείμενο, Το αντικείμενο, Το κατηγορούμενο
♦ Μονόπτωτα, Δίπτωτα ρήματα / Άμεσο, Έμμεσο αντικείμενο
Δρόμο παίρνω... δρόμο αφήνω!
♦ Αντωνυμίες
Οικιακές... παγίδες για παιδιά.
♦ Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά
♦ Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί
Ώρες με τη μητέρα μου
♦ Πως λειτουργεί η γενική πτώση
Πρέπει να φανώ γενναίος
♦ Πως συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους
Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες
♦ Σύνδεση προτάσεων με αντίθετο νόημα
Συνέντευξη με τον κύριο Μανώλη, Συνέντευξη με τον Αντώνη
♦ Ευθύς και πλάγιος λόγος
♦ Σύνδεση προτάσεων
Επιστήμη με άρωμα γυναίκας
♦ Κλίση επιθέτων σε -ων και σε -ύς
Η ιπτάμενη σκάφη
♦ Η ακολουθία των χρόνων στον ευθύ και πλάγιο λόγο
Ποια ταινία να διαλέξουμε;
♦ Κλίση του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ
♦ Κλίση των επιθέτων σε -ης, -ης, -ες
♦ Επιθετικοί προσδιορισμοί, Επιθετικές μετοχές, Κατηγορηματικοί προσδιορισμοί
♦ Συλλαβισμός
Μια σχολική παράσταση στο δάσος
♦ Χρονικοί προσδιορισμοί
♦ Παρομοίωση
♦ Κυριολεξία, Μεταφορά
♦ Συνώνυμα, Αντώνυμα
Το άγαλμα που κρύωνε
♦ Ενεργητική και παθητική σύνταξη
♦ Λόγια κλίση ρημάτων
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
♦ Μεταβατικά, Αμετάβατα ρήματα
♦ Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο
♦ Αιτιολογικές προτάσεις
Πάμε... μουσεία;
♦ Μονόπτωτα, Δίπτωτα ρήματα / Άμεσο, Έμμεσο αντικείμενο
Σκέψεις ενός παιδιού για τον πόλεμο
♦ Απρόσωπα ρήματα, Απρόσωπες εκφράσεις
♦ Τελικές, Βουλητικές, Συμπερασματικές προτάσεις
♦ Κανόνες τονισμού
♦ Σύνθεση με αρχαίες προθέσεις
Όαση ειρήνης
♦ Απλή και επαυξημένη πρόταση
♦ Ονοματικές, ρηματικές φράσεις
♦ Σύνθετα ρήματα με εσωτερική αύξηση
 
Μαθηματικά
Αριθμοί και πράξεις
♦ Φυσικοί αριθμοί
♦ Δεκαδικοί αριθμοί
♦ Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα
♦ Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών
♦ Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
♦ Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών
♦ Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
♦ Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις
♦ Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων
♦ Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
♦ Διαιρέτες ενός αριθμού, Μ.Κ.Δ. αριθμών
♦ Κριτήρια διαιρετότητας
♦ Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί
♦ Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών
♦ Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π.
♦ Δυνάμεις
♦ Δυνάμεις του 10
♦ Κλάσματα ομόνυμα και ετερώνυμα
♦ Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης
♦ Ισοδύναμα κλάσματα
♦ Σύγκριση, διάταξη κλασμάτων
♦ Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
♦ Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων
Εξισώσεις
♦ Η έννοια της μεταβλητής
♦ Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος
♦ Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος
♦ Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου
♦ Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης
Λόγοι, Αναλογίες
♦ Λόγος δύο μεγεθών
♦ Από τους λόγους στις αναλογίες
♦ Αναλογίες
♦ Σταθερά και μεταβλητά ποσά
♦ Ανάλογα ποσά
♦ Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά
♦ Αντιστρόφος ανάλογα ή αντίστροφα ποσά
♦ Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά
♦ Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά
♦ Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφος ανάλογα ποσά
♦ Εκτιμώ το ποσοστό
♦ Βρίσκω το ποσοστό
♦ Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή
♦ Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή
♦ Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό
♦ Απεικονίζω δεδομένα με ραβδογράμμα ή εικονόγραμμα
♦ Ταξινομώ δεδομένα, εξάγω συμπεράσματα
♦ Άλλοι τύποι γραφημάτων
♦ Μετρώ το μήκος
Μετρήσεις, Μοτίβα
♦ Μετρώ το μήκος
♦ Μετρώ και λογαριάζω βάρη
♦ Μετρώ το χρόνο
♦ Μετρώ την αξία με χρήματα
♦ Γεωμετρικά μοτίβα
♦ Αριθμητικά μοτίβα
♦ Σύνθετα μοτίβα
Γεωμετρία
♦ Γεωμετρικά σχήματα, Πολύγωνα
♦ Γωνίες
♦ Σχεδιάζω γωνίες
♦ Μεγεθύνω, μικραίνω σχήματα
♦ Αξονική συμμετρία
♦ Μετρώ επιφάνειες
♦ Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου
♦ Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου
♦ Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου
♦ Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου
♦ Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και ανάπτυγμα
♦ Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές
♦ Κύλινδρος
♦ Όγκος, Χωρητικότητα
♦ Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
♦ Όγκος κυλίνδρου

Επικοινωνία

INTE*LEARN E.Π.Ε.
Διεύθυνση:
Κόνιαρη 68 & Λ. Αλεξάνδρας
                   Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλέφωνα: +30 210 95 91 853
                   +30 210 95 91 810
Fax: +30 216 800 14 24
Mail: info@intelearn.gr

Newsletter

Βρείτε μας στο χάρτη

Ακολουθήστε μας στο Facebook